ติดต่อลงโฆษณา คลิ๊ก ๆๆ

 อัมพวา » สถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา » ล่องเรือชมหิ่งห้อย

ล่องเรือชมหิ่งห้อย

     ท่านสามารถเช่าเรือไปเที่ยวชมดู หิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท หรือจะเหมาลำไปตกลำละประมาณ 600 บาท โดยให้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง โดยเรือจะล่องไปตามลำน้ำแม่กลอง

 

สถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา >>
Copyright by อัมพวา.net